Vakkundig onderhoud

Optimale isolatie

Lekkages snel verholpen

Ervaren monteurs

Dakinspectie in Rotterdam

Bij een dakinspectie in Rotterdam wordt er naar de staat van het dak gekeken en kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en – indien nodig – verholpen. We beschrijven hieronder kort de voordelen van een dakinspectie.

Zicht op de staat van het dak

Allereerst is een voordeel van een dakinspectie dat u op de hoogte blijft van de staat van het dak. Zeker bij de meer kwetsbare en onderhoudsrijke daken – zoals bijvoorbeeld platte daken – is dit van belang. U weet dan immers hoe lang het dak nog ongeveer mee zal gaan, welk onderhoud er in de nabije toekomst uitgevoerd dient te worden, en ga zo maar door. U weet een stuk meer dan wanneer u pas actie onderneemt wanneer het begint te lekken. Het kan dan zijn dat het dak versleten is en u op korte termijn met een flinke rekening zit. Met een periodieke dakinspectie komt u niet voor die onverwachte kosten te staan.

Problemen vroegtijdig opsporen

Een ander voordeel is dat problemen vroegtijdig opgespoord kunnen worden. Wanneer er een lekkage in het dak aan het ontstaan is, kan dit lek mogelijk nog worden voorkomen met een dakinspectie. De inspecteur kan immers vaak al aan de staat van het dak zien waar er mogelijk lekkages kunnen ontstaan. Door hier vroegtijdig op te anticiperen kunnen problemen dus vroegtijdig worden opgespoord en kunnen grote kostenposten worden voorkomen.

Verlenging van de levensduur

Tenslotte kan door middel van een dakinspectie de levensduur van het dak worden verlengd. Wanneer een dak onnodig schade lijdt door bijvoorbeeld enorme vuilophopingen op het dak, kan dit tijdig geconstateerd worden en kan hier nog wat aan worden gedaan.

Mochten er meer vragen zijn omtrent onze dakinspectie, neem dan gerust contact op voor meer informatie! Wij zijn 24/7 bereikbaar!